Zaawansowane programowanie obiektowe K25.24

Języki zorientowane obiektowo przez ostatnie lata ugruntowały swoja pozycję jako posiadające ogromne możliwości narzędzia służące do tworzenia nawet bardzo rozbudowanych systemów. Jednym z najważniejszych elementów, jakie przyczyniły się do takiego postrzegania tej klasy języków był niekwestionowany sukces C++ i Javy. Nie oznacza to jednak że rozwój zakończył się na tych językach, nie oznacza też że C++ czy Java nie są dalej rozwijane. Oferowane przedmioty mają, między innym, za zadanie zapoznać Państwa z nowymi rozwiązaniami: omawiany jest język C# w powiązaniu z platforma .NET, poruszane są także zagadnienia związane z najnowszymi elementami języka C++.

 

Tworzenie dzisiejszych systemów informatycznych jest niemożliwe bez pracy zespołowej, wymagającej precyzyjnego planowania i komunikacji miedzy grupami projektowymi. W celu ułatwienia i ustandaryzowania tych aspezaawansowane_programowanie_obiektowe_1.jpgktów tworzenia systemów wprowadzono specjalne języki modelowania. Najpopularniejszym językiem tego typu, w przypadku tworzenia systemów z wykorzystaniem języków zorientowanych obiektowo, jest Unified Modeling Language (UML). W ramach zajęć zostaną Państwo zapoznani z możliwościami tego języka, sposobem jego wykorzystania do modelowania różnorodnych aspektów systemu, oraz narzędziami pozwalającymi na opracowywanie modeli z wykorzystaniem UML.

 

Kolejnym istotnym elementem związanym z projektowaniem nowoczesnych aplikacji są zintegrowane środowiska programistyczne. Możliwości tego typu środowisk wykraczają znacznie poza proste połączenie edytora i debuggera. Umożliwiają one m. in. wygodne tworzenie aplikacji wykorzystujących graficzny interfejs użytkownika, dzięki wykorzystaniu takich elementów jak biblioteki kontrolek, mechanizmy obsługi zdarzeń, kreatory wspomagające tworzenie typowych elementów, czy edytory elementów graficznych. Oferowane Państwu zajęcia obejmują przegląd najpopularniejszych środowisk tego typu oraz naukę tworzenia aplikacji przy użyciu wybranych rozwiązań.

 

Znajomość nowoczesnych technik związanych z programowaniem zorientowanym obiektowo, w tym w szczególności programowaniem z wykorzystaniem technologii .NET, jest istotnym atutem przy poszukiwaniu pracy - świadczy o tym choćby liczba ofert zatrudnienia, w których takie umiejętności są wymagane.

 

Opiekun
Realizatorzy
Przedmioty
TytułWL/PĆ
Modelowanie obiektowe 15 15
Nowoczesne języki zorientowane obiektowo 30 30
Zaawansowane środowiska programistyczne 15 15
(Opis przedmiotu dostępny po kliknięciu na jego nazwę)