Zaawansowane systemy przetwarzania sygnałów K25.28

Tematyka proponowanych zajęć skupiona jest wokół zaawansowanych architektur sprzętowych i metod umożliwiających analizę i przetwarzanie sygnałów jedno bądź wielowymiarowych. Pierwsza część zajęć dotyczy podstawowych pojęć i zagadnień związanych z analizą i przetwarzaniem sygnałów cyfrowych jednowymiarowych oraz ich praktyczną realizacją w językach wysokiego poziomu. W dalszej części przedstawione zostaną architektury specjalizowanych systemów obliczeniowych służących przetwarzaniu sygnałów (DSP), a także techniki implementacji omówionych algorytmów CPS na tych platformach. Rozwinięciem przekazanej wiedzy tym obszarze będzie wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania obrazów i jego praktycznej realizacji. W ramach zajęć przedstawiona zostanie również technika realizacji wybranych, podstawowych algorytmów CPS z wykorzystaniem układów reprogramowalnych (FPGA), dając kompletny obraz możliwości realizacji sprzętowego przetwarzania sygnałów. Ponadto w ramach proponowanego bloku zostaną omówione nowoczesne trendy realizacji systemów obliczeniowych, tj., z wykorzystaniem architektur wielordzeniowych umożliwiających zrównoleglenie obliczeń. W tym obszarze zagadnień poruszone zostaną zarówno aspekty systemów cyfrowych o architekturze rozproszonej jak i wykorzystania systemów operacyjnych czasu rzeczywistego. W tym zakresie przedstawione zostaną takie zagadnienia jak obsługa przerwań, szeregowanie zadań, synchronizacja czy komunikacja międzyprocesowa. Praktyczna część zajęć realizowana będzie w oparciu o zestawy edukacyjne firmy Texas Instruments z procesorami sygnałowymi C6713, C5515 oraz firmy Xilinx z układami reprogramowalnymi SPARTAN 3 umożliwiającymi przetestowanie i porównanie różnych implementacji podstawowych algorytmów CPS. Podczas laboratorium, w ramach zajęć związanych z systemami czasu rzeczywistego, studenci będą wykorzystywali system operacyjny DSP/BIOS firmy Texas Instruments. Dodatkowo do dyspozycji studentów pozostają zestawy ewaluacyjne C5515 do indywidualnej pracy.

Opiekun
Realizatorzy
Przedmioty
TytułWL/PĆ
Architektury wieloprocesorowe i wielordzeniowe 15 0 0
Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów 15 15 0
Przetwarzanie sygnałów na platformach sprzętowych 15 30 0
Systemy operacyjne czasu rzeczywistego 15 15 0
(Opis przedmiotu dostępny po kliknięciu na jego nazwę)