Przemysłowe systemy komunikacji K25.14

Tematyka bloku: 1. Elektroniczne sterowanie i nadzór w warunkach przemysłowych - wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w postaci sieci przemysłowej. Modele sieci, warstwy sieci stosowane w przemyśle. Przykładowe sieci przemysłowe - procedura konfiguracji i metody wymiany danych w sieci. 2. Rozproszone systemy czasu rzeczywistego. Systemy rozproszone i centralizowane - cechy i porównanie oraz obszar zastosowań. Przykładowe sieci czasu rzeczywistego. 3. Zarządzanie sieciami rozległymi w przemyśle - łączenie, wymiana danych, współpraca sieci o różnej architekturze i protokołach. Budowa i działanie podstawowych urządzeń sieciowych, algorytmy trasowania i specjalne protokoły stosowane w przemyśle

 omron.jpg

Wstępna wiedza: ---

 

Praktyczne umiejętności: Znajomość budowy i działania sieci przemysłowych oraz sieci czasu rzeczywistego. Praktyczna umiejętność zaprojektowania, zbudowania i skonfigurowania sieci czasu rzeczywistego oraz opartego na niej systemu rozproszonego. Znajomość zagadnień szczegółowych z zakresu bodowy, modyfikacji, łączenia różnych typów sieci.

 

Korzyści dla absolwenta: 

Praca: Bardzo dobre przygotowanie do zatrudnienia w firmach potrzebujących pracowników projektujących systemy sieciowe, sieci czasu rzeczywistego oraz sieciowych systemów rozproszonych.

 

 

Doświadczenie osób prowadzących zajęcia i wyposażenie laboratoriów:

Osoby prowadzące mają niezbędne doświadczenie w praktycznym stosowaniu systemów komputerowych w przemyśle, a także często bezpośrednio współpracują z różnymi firmami. Zajęcia o tym profilu odbywają się w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych od ponad 9 lat (w tym prowadzący - opiekun bloku) - i są systematycznie unowocześniane i uaktualniane. Baza sprzętowa - systemy z siecią przemysłową Profibus i CAN wraz ze zintegrowanym środowiskiem projektowym. Planowane rozszerzenie zajęć przez rozbudowę sieci i wykorzystanie wyższej klasy komputerów przemysłowych. Zdjęcia pokazują faktycznie stosowany w trakcie zajęć sprzęt.

 

A tak w ogóle - dlaczego warto wybrać ten blok?

Jeśli planujesz pracę w Polsce - w każdej firmie wykorzystującej sterowniki i komputery przemysłowe (czyli innymi słowy: niemal w każdej firmie ;-) ) wymagana jest podstawowa wiedza na temat ich wykorzystania, programowania, obsługi i umiejętności zastosowania. Ponadto współczesne trendy wymagają posiadania wiedzy na temat sieci przemysłowych, ich bodowy i praktycznego zastosowania, łączenia sterowników i komputerów w sieci, i wykorzystania specyficznego oprogramowania (np. pakiety SCADA) przeznaczonego do zaawansowanej wizualizacji procesów przemysłowych, obsługi baz danych przemysłowych, sterowania nadrzędnego.

 

 siemens300.jpg

 

 

 

 

Opiekun
Realizatorzy
Przedmioty
TytułWL/PĆ
Rozproszone systemy czasu rzeczywistego w przemyśle 15 15 0
Sieci przemysłowe 30 30 0
Zarządzanie sieciami rozległymi w przemyśle 15 15 0
(Opis przedmiotu dostępny po kliknięciu na jego nazwę)