Analogowo-cyfrowe scalone systemy mieszane - K25.4

Filters__chip1.gifCelem bloku obieralnego jest przekazanie wiedzy umożliwiającej zrozumienie specyfiki i problemów, jak i dającej umiejętności efektywnego projektowania specjalizowanych podukładów scalonych. Program bloku obejmuje projektowanie zarówno bloków funkcyjnych z pogranicza układów analogowych i cyfrowych, jak i całych systemów analogowo-cyfrowych na wspólnym podłożu półprzewodnikowym.


Student nabywa umiejętność uwzględniania i minimalizacji skutków ograniczeń ze strony specjalizownaych procesów wytwarzania rozmaitych struktur półprzewodnikowych, przy wykorzystywaniu ich do projektowania układów mieszanych.


Kolejnym skutkiem wyboru bloku jest umiejętnośc płynnego posługiwania się oprogramowaniem projektanckim, stanowiącym standard w przemysłowym projektowaniu układów scalonych.

Dwa przedmioty wchodzące w skład bloku stanowią wprowadzenie do zagadnienia oraz rozwinięcie tematu. Laboratorium przedmiotu pierwszego służy przyswojeniu praktycznych aspektów przekazywanej wiedzy, projekt z przedmiotu drugiego służy utrwaleniu wiedzy poprzez praktyczne i samodzielne jej użycie.

 

Wykłady przedstawiają a laboratoria przybliżają odmiennośc specyfiki scalonych układów analogowych i cyfrowych oraz ograniczenia projektowania układów analogowych w szybkich technologiach cyfrowych.

ACMSS_h.gif

Student poznaje zastosowania układów cyfrowych w technologiach analogowych i vice versa, metody wspólnego opisu działania i rysowania topografii modułów analogowych i cyfrowych.

Przedstawiane są praktycznie stosowane klasy ukłądów z pogranicza analogowo-cyfrowego:

  • stopnie wyjściowe komparatorów napięcia i prądu,
  • przetworniki A/C i C/A,
  • analogowe  systemy przetwarzania sygnału w czasie dyskretnym – napięciowe i prądowe,
  • generatory analogowo-cyfrowe.


Prezentowane są metody wspólnej symulacji układów analogowo-cyfrowych – symulacje w pełni analogowe i mieszane – z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi projektanckich.

Wyjaśniany jest wzajemny wpływ modułów analogowych i cyfrowych – zakłócenia elektromagnetyczne i przepływ ciepła – wraz z metodami ich ograniczania. Omawiane są zasady rozmieszczania bloków w układach mieszanych, propagacja sygnałów cyfrowych, w tym synchronizacja sygnałów zegarowych.

Prezentowana jest specyfika używania układów cyfrowych w mieszanych systemach wysokonapięciowych, w tym układy transformacji poziomów sygnałów cyfrowych – rozwiązania napięciowe i prądowe.

Podsumowanie bloku jest projekt, którego przedmiotem jest zbudowanie przez studentów kompletnego analogowego-cyfrowego scalonego bloku funkcyjnego.

Opiekun
Realizatorzy
Przedmioty
TytułWL/PĆ
Integracja mieszanych systemow scalonych 30 30 0
Mieszane układy scalone 30 30 0
(Opis przedmiotu dostępny po kliknięciu na jego nazwę)