Aplikacje w językach zorientowanych obiektowo K25.25

Blok ma za zadanie przygotować wszystkich biorących udział w zajęciach do wdrożenia się w nowoczesne techniki programowania stosowane w komercyjnych rozwiązaniach rynkowych. Program zajęć dobrany jest w takiej formie by wykorzystać i uzupełnić umiejętności programowania nabyte już wcześniej przez uczestników i na ich podstawie budować zdolności ich praktycznego wykorzystania.
Jako przykładowe języki wybrano tu język C++ dobrze znany z toku studiów oraz C# omawiany na bloku Zaawansowane programowanie obiektowe. Znajomość obu języków programowania jest obecnie niezwykłym atutem na rynku pracy co zwiększa atrakcyjność i konkurencyjność kandydatów.
Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnieniea i technologie:

  • Biblioteka QT jest biblioteką wykorzystującą przede wszystkim składnię języka C++. Jest to niezwykle rozbudowany zbiór modułów graficznych oraz obsługi sprzętowej. Jej największym atutem jest przenośność (portability) oznaczająca, że jeden kod źródłowy może być uruchomiony na kilku różnych platformach- takich jak Windows, Linux, oraz mobilnych tj. Symbian, Maemo. Na uwagę zasługuje elastyczna polityka licencyjna, dzięki czemu pełna wersja biblioteki jest dostępna za darmo.
  • Środowisko ASP .NET to propozycja firmy Microsoft umożliwiająca wygodne tworzenie nawet bardzo zaawansowanych aplikacji webowych, czyli aplikacji, które wykonywane są na serwerach, a użytkownik ma do nich dostęp np. poprzez przeglądarkę WWW. Środowisko to wykorzystuje możliwości platformy .NET, dzięki czemu możliwe jest choćby programowanie w języku C#. Na uwagę zasługuje także łatwość tworzenia graficznego interfejsu użytkownika z wykorzystaniem technologii Web Forms.
  • Podczas kursu można będzie także nauczyć się obsługi narzędzi kontroli wersji- czyli systemów pozwalających na synchronizację pracy wielu programistów pracujących nad jednym projektem wspólnie. Jest to bardzo przydatna umiejętność pracy zespołowej prawie zawsze wykorzystywana w projektach firm komercyjnych.
  • Istotnym elementem zajęć jest również przedstawienie nowoczesnych metodyk zarządzania projektami informatycznymi, pozwalających na lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich i minimalizację ryzyka niepowodzenia projektu, oraz wzorców projektowych -- czyli sprawdzonych w praktyce, uniwersalnych rozwiązań typowych problemów pojawiających się podczas projektowania oprogramowania.
Opiekun
Realizatorzy
Przedmioty
TytułWL/PĆ
Platforma .NET w aplikacjach webowych 15 15
Programowanie i projektowanie nowoczesnych interfejsów graficznych (GUI) przy pomocy QT 30 30
Realizacja projektu informatycznego 15 15
(Opis przedmiotu dostępny po kliknięciu na jego nazwę)