Nowoczesne mikrosystemy scalone K25.9

W skład bloku wchodzą dwa przedmioty przybliżające studentom modelowanie oraz projektowanie i testowanie mikrosystemów scalonych. Są to:

 

  • Mikromaszyny i mikrosystemy scalone
  • Modelowanie i testowanie układów scalonych i mikrosystemów

microsystem.PNG

Pierwszy przedmiot porusza zagadnienia związane z projektowaniem układów MEMS (ang. Micro-Electro-Mechanical Systems). Zawiera on: opis technologii mikromaszynowych, w których wykonywane są mikrosystemy krzemowe oraz opis podstawowych pakietów służących do modelowania i projektowania wyżej wymienionych systemów. Główny nacisk jest położony na projektowanie sensorów półprzewodnikowych, które znajdują coraz szersze zastosowanie w przemyśle, medycynie oraz sprzęcie powszechnego użytku. Są to między innymi scalone czujniki temperatury, promieniowania podczerwonego, ciśnienia, mikrozwierciadła krzemowe oraz bardziej złożone struktury takie, jak mikropompy krzemowe, znajdujące zastosowanie w aplikacjach medycznych.

 

ETC.PNG

Drugi przedmiot obejmuje zagadnienia związane z modelowaniem i symulacją układów scalonych ze szczególnym uwzględnieniem układów MEMS. Zajęcia koncentrują się wokół wybranych symulatorów wielodomenowych, umożliwiających modelowanie zjawisk zachodzących w mikrosystemach krzemowych. Na przykładzie wybranych analiz takich, jak badanie rozkładu temperatury, ciśnienia czy naprężeń mechanicznych opisywane są podstawy matematyczne i fizyczne zjawisk zachodzących w układach elektronicznych oraz sposoby budowania i rozwiązywania modeli od najprostszych po te bardziej złożone. Dodatkową korzyścią jest opanowanie współczesnych, zaawansowanych narzędzi symulacyjnych, bez których praca projektanta nie byłaby możliwa (ANSYS).

 

Student zyskuje umiejętność modelowania oraz projektowania scalonych mikrosystemów krzemowych. Posiada wiedzę na temat współcześnie wykorzystywanych układów MEMS. Poznaje możliwości integracji sensorów półprzewodnikowych ze standardowymi układami przetwarzania oraz transmisji danych, stanowiących mikrosystemy.

Opiekun
Realizatorzy
Przedmioty
TytułWL/PĆ
Mikromaszyny i mikrosystemy scalone 30 30
Modelowanie i testowanie układów scalonych i mikrosystemów 30 30
(Opis przedmiotu dostępny po kliknięciu na jego nazwę)