Implementacja algorytmów CPS w systemach wbudowanych 2 K25.31

Procesory sygnałowe:budowa i działanie – informacje rozszerzone
  Współpraca procesorów DSP i procesorów ogólnego przeznaczenia
  Rozszerzenia do obliczeń DSP w procesorach ogólnego przeznaczenia: SSE, NEON
  Platformy sprzętowe systemów wbudowanych – systemy wielordzeniowe
  Algorytmy przetwarzania sygnałów graficznych i akustycznych – zaawansowane algorytmy

Wprowadzenie do tematyki bloku stanowią informacje dotyczące budowy i działania procesorów sygnałowych (DSP). Omówione zostaną także układy peryferyjne umożliwiające interakcję DSP z otoczeniem oraz stosowane w praktyce rozwiązania w zakresie platform sprzętowych dla systemów wbudowanych, a także kwestie związane z ich działaniem w czasie rzeczywistym i niezawodnością.

Osoby biorące udział w zajęciach poznają metody programowania procesorów sygnałowych oraz wybrane języki programowania. Zdobyta wiedza teoretyczna zostanie wykorzystana w czasie zajęć laboratoryjnych, stanowiąc podstawę dla opracowania przykładowych systemów przetwarzania i analizy informacji.

 

Osobną tematykę zajęć będą stanowiły metody przetwarzania sygnałów graficznych i akustycznych. Dla tego typu sygnałów omówione zostaną wybrane algorytmy ich przetwarzania i analizy. Zajęcia praktyczne związane z tym zagadnieniem będą obejmowały budowę, testowanie i badanie właściwości rzeczywistych systemów realizujących wybrane algorytmy cyfrowej obróbki sygnału. 

 

IACPS.JPG

 

Baza sprzętowa:
   Wielordzeniowe procesory DaVinci firmy Texas Instrument z dodatkowym wyposażeniem: kamera internetowa, WiFi, sprzętowy debugger
   Środowisko projektowe Code Composer Studio wersja 5 (ze wsparciem dla systemów
wielordzeniowych)
   Zdjęcia pokazują faktycznie stosowany w trakcie zajęć sprzęt

 

pep.jpg

pep.jpg

pep.jpg

 

Opiekun
Realizatorzy
Przedmioty
TytułWL/PĆ
Budowa i programowanie DSP 2 30 30 0
Metody przetwarzania sygnałów graficznych i akustycznych 2 15 30 0
Platformy sprzętow systemów wbudowanych 2 15 0 0
(Opis przedmiotu dostępny po kliknięciu na jego nazwę)