Analogowe i cyfrowe układy elektroniczne - K25.3

Filters__chip1.gif Celem bloku jest przekazanie studentowi umiejętności efektywnego oraz kompletnego projektowania i syntezy scalonych analogowych i cyfrowych bloków funkcyjnych na poziomie schematu elektrycznego oraz topografii w podłożu półprzewodnikowym.
Połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności dostarcza najważniejszych umiejętności wymaganych dla rozpoczęcia kariery zawodowego projektanta układów i systemów scalonych.
W trakcie zajęć studenci pracują z oprogramowaniem stanowiącym standard w przemysłowym projektowaniu układów scalonych. Mają także dostęp do nowoczesnych technologii projektowych. Wykorzystanie wydajnych stacji roboczych pracujących pod kontrolą systemu Unix/Linux, zapewnia możliwość analizy i syntezy złożonych systemów scalonych.

W wyniku aktywnego uczestniczenia w zajęciach student uzyskuje:

 • umiejętność projektowania i implementacji w technologii CMOS, bloków analogowych oraz cyfrowych, w tym FPGA, o średniej skali złożoności,
 • zdolność projektowania układów z wykorzystaniem języków HDL, zgodnych ze standardami przemysłowymi,
 • zdolność opracowania modelu układowego, masek oraz analiza projektu wynikowego,
 • umiejętność uwzględniania ograniczeń technologii oraz wspływu otoczenia na pracę układu scalonego,
 • umiejętność wykorzystania modelowania behawioralnego podczas projektowania układów analogowych,
 • znajomość popularnych środowisk projektanckich pod kątem wykorzystania do projektowania scalonych układów i systemów analogowych i cyfrowych.

 

schemat_layout__680.gif

WYKŁADY obejmują następujące zagadnienia:

 • analiza i projektowanie układów i podukładów analogowych,
 • zaawansowane metody symulacji analogowych: Monte Carlo i szumowe,
 • tworzenie topografii (layoutu) układów analogowych,
 • analiza projektu wynikowego (post-layoutowa),
 • wprowadzenie złożonych bloków przetwarzania i kształtowania sygnałów analogowych,
 • opracowywanie scalonych systemów analogowych,
 • elektronika testowa i kontrolna w układach scalonych,
 • wpływ zjawisk elektromagnetycznych i termicznych,
 • wstęp projektowania systemów cyfrowych System-on-Chip,
 • mikroprocesor AVR podstawy budowy rdzenia RISC,
 • analizy statyczne i formalne układu cyfrowego,
 • layout cyfrowych układów scalonych,
 • synteza układów cyfrowych,
 • projektowanie zorientowane na testowanie,
 • place&Route układów cyfrowych,
 • przegląd środowisk programistycznych i narzędzi.

 

LABORATORIA umożliwiają studentom praktyczną realizację i analizę wybranych partii materiału, przedstawionego na wykładach.

PROJEKTY polegają na budowaniu przez studentów kompletnych analogowych i cyfrowych scalonych bloków funkcyjnych.

 

Opiekun
Realizatorzy
Przedmioty
TytułWL/PĆ
Analiza i synteza układów cyfrowych 30 30
Analogowe systemy scalone 30 30
(Opis przedmiotu dostępny po kliknięciu na jego nazwę)