Akwizycja i przetwarzanie sygnałów w systemach przemysłowych K25.1

 

Wprowadzeniem do tematyki bloku są podstawowe pojęcia dotyczące procesu akwizycji i przetwarzania danych, a także metod pomiaru określonych wielkości fizycznych. W ramach zajęć przedstawiona i omówiona zostanie struktura współczesnych systemów pomiarowych oraz ich poszczególnych bloków. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na układy kondycjonowania sygnałów, układy przetwarzania analogowo-cyfrowego oraz stosowane w praktyce wzorce pomiarowe. Wszystkie te elementy będą stanowiły przedmiot badań prowadzonych na laboratorium. Osobną tematykę będą stanowiły kwestie dotyczące błędów pomiarowych oraz szumu.

Kolejne poruszone zagadnienie będzie dotyczyło komputerowych systemów akwizycji danych i związanych z nimi specjalistycznych baz danych, struktur danych, kodowania i kompresji, a także algorytmów przeszukiwania danych. W ramach projektu uczestnicy kursu będą mieli za zadanie zrealizować przykładowy system akwizycji danych wykorzystując do tego celu oprogramowanie LabView.

Środowisko LabView obok środowiska Matlab będzie stanowiło także przedmiot praktycznych badań nad implementacją wybranych algorytmów analizy danych pomiarowych. Zakres tematyki tej części kursu będzie obejmował wybrane metody i algorytmy czasowej, częstotliwościowej, a także czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów. Omówione zostaną m.in. stosowane w praktyce wielkości statystyczne charakteryzujące sygnały w dziedzinie czasu, analiza widmowa, analiza falkowa, filtracja cyfrowa sygnałów (w tym adaptacyjna). W sposób ogólny przedstawiona zostanie wiedza z zakresu parametrycznego modelowania procesów rzeczywistych (modele AR, MA, ARMA). Poruszony zostanie także temat wpływu reprezentacji danych cyfrowych na dokładność obliczeń.

 

AiPS.JPG

 

 

 

Opiekun
Realizatorzy
Przedmioty
TytułWL/PĆ
Akwizycja i przetwarzanie danych 30 30
Zaawansowane metody analizy sygnałów 30 30
(Opis przedmiotu dostępny po kliknięciu na jego nazwę)