Modelowanie i symulacja przyrządów półprzewodnikowych i układów elektronicznych K25.8

Trójwymiarowy model układu scalonego i wynik symulacji termicznejZagadnienia modelowania i symulacji mają podstawowe znaczenie w pracy elektronika, zarówno dla inżyniera projektującego układy elektroniczne (w tym układy scalone), jak i naukowca badającego zjawiska fizyczne zachodzące w przyrządach i układach. Znajomość technik modelowania i symulacji oraz umiejętność wykorzystania dostępnych symulatorów komputerowych w pracy projektowej i badawczej to niezbędne kompetencje każdego elektronika.

Tematyka wykładów przechodzi od problemów ogólnych, dotyczących samej idei modelowania, do poszczególnych stosowanych modeli przyrządów i układów elektronicznych, wraz z analizą ich użyteczności i ograniczeń, a także sposobów rozwiązywania typowych problemów praktycznych. Na laboratorium student zapoznaje się z narzędziami symulacyjnymi i za ich pomocą rozwiązuje przedstawione problemy projektowe.

Blok jest podzielony na dwa przedmioty:

  • Modelowanie i symulacja przyrządów półprzewodnikowych
  • Komputerowe modelowanie układów elektronicznych

Modelowanie przyrządu półprzewodnikowego: pomiar charakterystyk, wybór modelu, identyfikacja parametrów, kod modelu, test w symulatorze obwodówPierwszy przedmiot koncentruje się na modelowaniu zjawisk zachodzących w pojedynczych przyrządach półprzewodnikowych. Omawiane są tutaj modele elektryczne skupione i rozłożone, modele termiczne, generacji ciepła, a nawet zaawansowane modele elektro-termiczne. Na przykładzie modelu termicznego poruszane są również zagadnienia redukcji modeli i efektywności obliczeń.

Tematyka drugiego przedmiotu obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z projektowaniem układów elektronicznych. Zajęcia starają się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób za pomocą narzędzi komputerowych przewidzieć działanie i własności układu już na etapie projektu. Prezentowane jest tutaj szerokie spektrum zagadnień związanych z właściwościami elektrycznymi i cieplnymi elementów elektronicznych oraz ze współpracą tych elementów. Analizowane są modele rzeczywistych układów scalonych i elementów biernych, praktyczne zasady ich efektywnego stosowania i rozwiązywania typowych problemów.

Opiekun
Realizatorzy
Przedmioty
TytułWL/PĆ
Komputerowe modelowanie układów elektronicznych 30 30
Modelowanie i symulacja przyrządów półprzewodnikowych 30 30
• Slajdy z prezentacji
(Opis przedmiotu dostępny po kliknięciu na jego nazwę)