Nowoczesne aplikacje dla komputerów PC K25.36

W ramach bloku omawiane są następujące zagadnienia:

  • technologia Windows Presentation Foundation (WPF) platformy .NET - tworzenie nowoczesnych graficznych interfejsów użytkownika
  • technologia Windows Workflow Foundation (WF) platformy .NET - programowanie aplikacji z przepływem pracy
  • technologia Windows Communication Foundation (WCF) platformy .NET - programowanie aplikacji rozproszonych
  • technologia CORBA - programowanie aplikacji rozproszonych w różnorodnych językach
  • technologia OpenGL - programowanie aplikacji 3D
  • technologia XNA platformy .NET - programowanie aplikacji multimedialnych
  • prowadzenie obliczeń inżynierskich na platformach wieloprocesorowych
  • komunikacja z wykorzystaniem interfejsu USB
Opiekun
Realizatorzy
Przedmioty
TytułWL/PĆ
Aplikacje rozproszone 15 15
Nowoczesne platformy PC w projektach informatycznych 30 30
Zaawansowane aspekty platformy .NET 15 15
(Opis przedmiotu dostępny po kliknięciu na jego nazwę)