eBiznes

Zajęcia pozwolą studentom nabyć umiejętności niezbędne budowania systemów do obsługi elektonicznej w sferze biznesowej. Poza poznaniem i usystematyzowaniem podstawowych pojęć związanych z klasyfikacją transakcji internetowych oraz fomami e-biznesu poznają też najważniejsze rozwiązania dla biznesu takie jak systemy: elektronicznej wymiany danych (EDI, XML/EDI), elektronicznego przesyłania środków pieniężnych (EFT), technologie transakcji finansowych, systemy ERP i CRM, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny, infrastrukturę PKI.

Studenci poznają różne formy płatności elektronicznych, (bankowość internetowa, karty płatnicze, wirtualne portfele, wirtualne pieniądze, płatności z wykorzystaniem innych środków) oraz technologie związane z bezpieczeństwem transakcji w Internecie: SSL, protokoły uwierzytelniające, system SET (Secure Electronic Transaction) Przedstawiona również zostanie krótka prezentacja  pokazująca implementacje płatości elektronicznych na przykładzie PolCARD i DotPay.

W trakcie odrębnych zajęć studenci poznają dynamiczne rozwijający się w ostatnich latach rynek elektroniczny oparty o urządzenia mobilne. Zapoznają się oni z aspektami bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych, sposobami płatności za usługi m-Commerce. W ramach ćwiczeń studenci zaznajomią się z programowaniem urządzeń mobilnych na przykładzie platformy J2MEi opracują przykładowe aplikacji uwzględniajace takie zagadnienia techniczne jak komunikacja sieciowa, bezpieczeństwo komunikacji i ochrona danych oraz  integracja urządzenia mobilnego ze środowiskiem usług WebServices.

Dynamiczny rozwój i zmiany w handlu elektronicznym wymagają odpowiedniego podejścia do budowy systemów informatycznych. Oprócz umiejętności programistycznych ogromnie istotne staje się odpowiednie zarządzanie projektami informatycznymi. Umiejętność pracy zespołowej, planowania, definicji oraz realizacji złożonych projektów staje się kluczowe  w dobie dużej konkurencji oraz potrzeby szybkiego dostarczenia produktu na rynek. Wykład i ćwiczenia praktyczne pomogą studentom zrozumieć ideę zarządzania projektmi informatycznymi.

Opiekun
Realizatorzy
Przedmioty
TytułWL/PĆ
m-Commerce 15 30 0
Technologie handlu elektronicznego 30 15 0
(Opis przedmiotu dostępny po kliknięciu na jego nazwę)