Technologie Internetowe K25.17

Blok "Technologie internetowe" ma za zadanie przygotować studenta do samodzielnego projektowania i programowania aplikacji internetowych. Szczególny nacisk położony jest na umiejętność poprawnego, zgodnego z zasadami i wzorcami projektowymi, programowania obiektowego. Przedmioty wykładane w ramach bloku obejmują zagadnienia programowania z wykorzystaniem platformy Java Enterprise Edition uzupełnionej o popularne szkielety aplikacyjne (Spring, JSF, Struts2). Wiedza dotycząca samej platformy jest wzbogacana o umiejętność konfigurowania serwerów aplikacyjnych oraz metody współpracy aplikacji  zorientowanej obiektowo z  relacyjną bazą danych (JDBC, Hibernate). Całość uzupełnia zestaw tematów związanych z handlem elektronicznym, bankowością elektroniczną oraz infrastrukturą klucza publicznego i podpisem elektronicznym.

Od studentów wybierających blok "Technologie internetowe" oczekuje się umiejętności programowania w dowolnym języku.

 

Opiekun
Realizatorzy
Przedmioty
TytułWL/PĆ
Aplikacje internetowe 15 15
e-Commerce 15 15
Serwery aplikacji 30 30
(Opis przedmiotu dostępny po kliknięciu na jego nazwę)