Procesory graficzne
W ramach bloku przewiduje się zajęcia przedstawiające architekturę procesorów graficznych (GPU), omówienie technologii strumieniowej, potoku renderingu i jednostek programowalnych na przykładzie układów firmy NVIDIA oraz ATI. Podczas wykładu zostaną omówione również języki programowania GPU (język Sh, Cg, HLSL, PyGPU), sposób komunikacji pomiędzy bibliotekami i kartami graficznymi. W ramach zastosowań graficznych GPU zostaną przedstawione metody wykorzystania tablic LUT, transformacji kolorów, efektywne programowanie strumieni. W ramach zagadnień dotyczących zastosowania GPU do zagadnień niezwiązanych bezpośrednio z grafiką zostanie przedstawiona biblioteka CUDA, sposoby niskopoziomowego programowania i optymalizacji kart graficznych.
Opiekun
Realizatorzy
Przedmioty
TytułWL/PĆ
Architektura procesorów graficznych 15
Programowanie procesorów graficznych 15 30
(Opis przedmiotu dostępny po kliknięciu na jego nazwę)