Technologie mobilne

Blok Technologie Mobilne składa się z trzech przedmiotów:

Źródło: https://www.orange.pl/medias/sys_master/root/images/hec/h0d/9702543687710/samsung-zflip-zgiety-czarny-bok.png
 • Projektowanie aplikacji mobilnych
 • Praktyki i zasady zwinnego wytwarzania oprogramowania
 • Zaawansowane aplikacje mobilne

Przedmioty zostały tak dobrane, aby przedstawić studentom zagadnienia charakterystyczne dla procesu rozwoju aplikacji na urządzenia mobilne takie jak telefony czy tablety.  

Podczas zajęć studenci poznają:

 • Charakterystykę systemów mobilnych
 • Różnicę pomiędzy najpopularniejszymi platformami: Android, iOS, Windows Phone, HTML5
 • System operacyjny Android,
 • Środowisko programistyczne dla platform Android
 • API systemu Android pozwalające wykorzystać typowe możliwości telefonów komórkowych: rozmowy telefoniczne, SMS, email, mapy, GPS, akcelerometry, kompas
 • Charakterystykę projektowania i rozwoju aplikacji mobilnych uwzględniając charakterystyczne elementy: zmienna wielkość ekranu, różne kanały komunikacyjne, czujniki umożliwiające współpracę z otoczeniem
 • Współpraca aplikacji mobilnych z rozproszoną architekturą usług sieciowych
 • Najpopularniejsze usługi przetwarzania w chmurze
 • Rozwój i projektowanie aplikacji mobilnych według metodyk SCRUM i Extreme Programming
 • Dodatkowo opracowane aplikacje mobilne mogą zostać wykonane w technologii Flutter czy React Native

Dobór przedmiotów jak i zakres materiałów realizowanych w ramach zajęć pozwoli studentom na praktyczne poznanie platformy Android oraz specyfiki wytwarzania oprogramowania mobilnego, uwzględniając zarówno platformę jak i infrastrukturę usług sieciowych. Prowadzone w ramach przedmiotu zajęcia nabierają wyjątkowo praktycznego znaczenia ze względu na stosowanie podczas zajęć komercyjnie wykorzystywanych metodyk projektowych (SCRUM i Extreme Programming).

Opiekun
Realizatorzy
Przedmioty
TytułWL/PĆ
Praktyki i zasady zwinnego wytwarzania oprogramowania 15
Zaawansowane aplikacje mobilne 30
(Opis przedmiotu dostępny po kliknięciu na jego nazwę)