Doskonalenie impulsowych układów mocy K25.22

Idea bloku

Zaburzenia elektromagnetyczne generowane przez przekształtniki elektroniczne w pasmach chronionych normami EMC: efekt filtrów prostownikowych i przełączania kluczy półprzewodnikowychTreścią bloku są najbardziej rozwojowe zagadnienia elektroniki mocy. Użytkownicy urządzeń coraz bardziej dbają o korzyści długofalowe aniżeli o chwilowy zysk wynikający z niższej ceny zakupu. Dlatego w rosnącej liczbie aplikacji wymagana jest optymalizacja wskaźników eksploatacyjnych (sprawność, zniekształcenia), gabarytów i kosztów (także eksploatacji i serwisowania), a także zapewnienie długiej i bezproblemowej pracy i współpracy z otoczeniem. Wiąże się z tym kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), którą wymuszają coraz ostrzejsze normy dotyczące współczynnika mocy i zaburzeń w.cz.

Wiedza i umiejętności do zdobycia

Na zajęciach analizowane są kompensatory współczynnika mocy (PFC) oraz poruszane są zagadnienia: poprawnego projektowania obwodów drukowanych dla układów impulsowych, stosowania tłumików, działania i projektowania filtrów wyjściowych i wejściowych, w tym zaburzeń elektromagnetycznych (EMI). Prezentowane są nowe topologie przekształtników, metody sterowania, elementy i materiały (np. węglik krzemu SiC) – redukujące straty mocy i generowane zaburzenia.

Wielostopniowy przekształtnik DC-DC z całkowicie cyfrowym układem sterowania zbudowanym na mikrokontrolerze sygnałowym firmy MicroChipDo elektroniki mocy coraz szerzej wchodzi technika cyfrowa. Jej zalety to m.in.: prostota rekonfiguracji, większa niezawodność, łatwość realizacji złożonych sprzężeń zwrotnych oraz zarządzania energią; liczne funkcje mogą być zaimplementowane w jednym układzie scalonym. Dlatego drugi przewodni temat bloku to sterowanie cyfrowe – oparte na mikrokontrolerach standardowych (MCU) i specjalnych (DSC).

Ostatnia część zajęć koncentruje się na efektywnym wykorzystaniu narzędzi współczesnego inżyniera. Po pierwsze, chodzi o użycie sprzętu pomiarowego i pakietów numerycznych tak, by sprawnie otrzymywać wyniki wiarygodne i użyteczne. Poruszany jest też temat wybranych badań EMC. Po drugie, uczymy korzystania z symulatorów obwodowych pod kątem modelowania elementów i całych układów (włączając bloki sterowania) w sposób zapewniający uzyskanie poprawnych rezultatów w jak najkrótszym czasie.

Zwiększenie efektywności inżyniera dzięki wykorzystaniu zaawansowanych funkcji sprzętu i pakietów numerycznych

Z każdym z tych tematów związany jest trening praktyczny w formie doświadczeń lub projektów sprzętowych i programistycznych. Ze względu na szerokie spektrum zagadnień, każdy student wybiera przedmiot, z którego wykona bardziej zaawansowane zadanie.

Kariera zawodowa

Zdobyta wiedza i umiejętności znacząco poszerzą kompetencje każdego, kto w pracy zawodowej styka się lub będzie się stykał z elektronicznymi układami zasilania w energię elektryczną i sterowania mocą, a w zakresie pomiarów i modelowania – także z projektowaniem i uruchamianiem układów elektronicznych w ogóle.

Dalszy rozwój / Bloki poprzedzające

Blok stanowi rozwinięcie i zwieńczenie bloków Układy elektroniki przemysłowej, Układy sterowania w elektronice przemysło­wej (lub Impulsowe układy zasilające) i Systemy fotowoltaiczne oraz podobnych prowadzonych w innych jednostkach. Jest także odpowiedni dla wszystkich posiadających już zawodowe bądź hobbistyczne doświadczenie w tej tematyce.

Materiały

Opiekun
Realizatorzy
Przedmioty
TytułWL/PĆ
Cyfrowe sterowanie przekształtników impulsowych [ECTS:3] 10 20
Optymalizacja parametrów przekształtników [ECTS:3] 30 20
Pomiary i modelowanie w elektronice mocy [ECTS:2] 20 20
(Opis przedmiotu dostępny po kliknięciu na jego nazwę)