Technologie Internetowe - specjalność

Specjalność TI obejmuje swoim zakresem wszystkie popularne platformy projektowania aplikacji internetowych. Począwszy od prostego, lecz nieuporządkowanego PHP poprzez Java EE (będącego główną platformą nauczania) i .NET wykorzystywane w formie "czystej" aż do wielowarstwowych aplikacji osadzonych na serwerach aplikacji wykorzystujących mechanizmy transakcji nie tylko na poziomie bazy danych ale i na poziomie obiektowym.W trakcje studiów na TI zapoznacie się Państwo ze szkieletami aplikacyjnymi takimi jak Struts, Spring czy Hibernate, serwerami aplikacji: Tomcat, JBoss, Oracle AS a także bazami danych: Oracle, Postgresql, Mysql oraz środowiskami programistycznymi Eclipse, Netbeans czy Visual.NET.

Zagadnienia tworzenia aplikacji internetowych są poszerzone o tematykę programowania rozproszonego (CORBA, WebServices) a także zagadnienia kryptografii. Nabycie tych dwóch nietrywialnych umiejętności programistycznych wyróżnia absolwentów z grona innych powodując, że bez trudu znajdują oni od razu pracę w firmach takich jak SAP czy Oracle.

Pozostałe przedmioty mają charakter uzupełniający i są związane z projektowaniem warstwy klienckiej  aplikacji internetowych oraz administracją serwerów.

 

Opiekun
Realizatorzy
Przedmioty
TytułWL/PĆ
Administracja i bezpieczeństwo systemów sieciowych 15 30
Internetowe aplikacje bazodanowe 30 30
Odwzorowanie relacyjno-obiektowe 15 15
Platforma .NET 15 15
Projektowanie aplikacji internetowych 30 30
Rozproszone systemy obiektowe 30 15
Zaawansowane aplikacje internetowe 30 15
(Opis przedmiotu dostępny po kliknięciu na jego nazwę)