Implementacja algorytmów CPS w systemach wbudowanych K25.5

 

Wprowadzenie do tematyki bloku stanowią informacje dotyczące budowy i działania procesorów sygnałowych (DSP). Omówione zostaną także układy peryferyjne umożliwiające interakcję DSP z otoczeniem oraz stosowane w praktyce rozwiązania w zakresie platform sprzętowych dla systemów wbudowanych, a także kwestie związane z ich działaniem w czasie rzeczywistym i niezawodnością.

Osoby biorące udział w zajęciach poznają metody programowania procesorów sygnałowych oraz wybrane języki programowania. Zdobyta wiedza teoretyczna zostanie wykorzystana w czasie zajęć laboratoryjnych, stanowiąc podstawę dla opracowania przykładowych systemów przetwarzania i analizy informacji.

 

Osobną tematykę zajęć będą stanowiły metody przetwarzania sygnałów graficznych i akustycznych. Dla tego typu sygnałów omówione zostaną wybrane algorytmy ich przetwarzania i analizy. Zajęcia praktyczne związane z tym zagadnieniem będą obejmowały budowę, testowanie i badanie właściwości rzeczywistych systemów realizujących wybrane algorytmy cyfrowej obróbki sygnału. 

 

IACPS.JPG

 

pep.jpg

pep.jpg

pep.jpg

 

Opiekun
Realizatorzy
Przedmioty
TytułWL/PĆ
Budowa i programowanie DSP 30 30
Metody przetwarzania sygnałów graficznych i akustycznych 15 30
Platformy sprzętowe systemów wbudowanych 15
(Opis przedmiotu dostępny po kliknięciu na jego nazwę)