Projektowanie elektronicznych układów scalonych K25.21

Przedmioty bloku obejmują – zagadnienia związane z projektowaniem układów scalonych cyfrowych i analogowych. Przedstawione zagadnienia dotyczą procesu projektowego od sformułowania projektu i jego założeń przez realizację w wyspecjalizowanych ośrodkach produkcyjnych do fazy testowania i uruchamiania układu. Omówione zostaną:

 • podstawowe struktury cyfrowe ich realizacja w języku opisu sprzętu,VLSI_1.jpg
 • podstawowe komponenty i podukłady analogowe oraz sposoby ich opisu
 • sformuowanie założeń projektowych, 
 • symulacje analogowe komponentów scalonych, 
 • synteza struktur cyfrowych do założonej technologii,
 •  
 • automatyczna implementacja layoutu struktur cyfrowych, 
 • proces wysyłania projektu do fabryki (ang. sign-off), 
 • testowanie otrzymanego układu, 
 • testowanie układów scalonych w systemie elektronicznym.

Cały proces wspomagany jest najnowszym, profesjonalnym oprogramowaniem wiodących firm CAD-EDA (Cadence, Synopsys, Mentor Graphics) w oparciu o system UNIX/Linux. Wdrożone będą również podstawy tegoż systemu, niezbędnego w pracy każdego współczesnego profesjonalnego elektronika. 

VLSI_2.jpg

Do dyspozycji studentów oddajemy nowoczesne laboratoria, wyspecjalizowane w kierunku zarówno projektowania układów scalonych, jak i wyposażone w sprzęt pomiarowy pozwalający (oscyloskopy, wielokanałowe analizatory stanów logicznych, testery interfejsu JTAG) zapoznać się z tajnikami testowania, pomiarów i wdrażania cyfrowych systemów elektronicznych.

Zdobyta wiedza daje możliwości do jej bezpośredniego wykorzystania w projektach realizowanych w ramach projektów badawczych w Unii Europejskiej, przy współpracy z naszymi partnerami w tym:

 • czołowymi dostawcami oprogramowania CAD-EDA, VLSI_3.jpg
 • firmami projektującymi układy,
 • ośrodkami technologicznymi/produkcyjnymi,
 • partnerami z ośrodków akademickich w kraju i za granicą.

 

 

 

 

Opiekun
Realizatorzy
Przedmioty
TytułWL/PĆ
Projektowanie i analiza układów analogowych 30 30
Zintegrowane systemy cyfrowe 30 30
(Opis przedmiotu dostępny po kliknięciu na jego nazwę)