Lista obieralnych bloków dla kierunku

Informatyka studia I stopnia

Studenci studiów pierwszego stopnia kierunku informatyka od piątego semestru dzieleni są na specjalności. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych prowadzi specjalność Technologie Internetowe.
Oprócz specjalności każdy ze studentów wybiera również dwa bloki obieralne. Poniżej prezentowane są bloki obieralne prowadzone przez Katedrę Mikroelektroniki i Technik Informatycznych.

eBiznes W ramach prowadzonych zajęć studenci zapoznają się z istotą współczesnej gospodarki elektronicznej. Zajęcia oprócz przedstawienia typowych zagadnień związanych z eBiznesem, takich jak rozwiązania techniczne służące do prowadzenia działalności w sferze elektronicznej (e-podpis, e-pieniądze itp.) pozwolą na zapoznanie się technikami marketingowymi na przykładzie CRM (ang. Customer Relationship Management), standardami stosowanymi w handlu elektronicznym oraz poznają zagadnienia prawne dotyczące gospodarki elektronicznej. Wśród praktycznych ćwiczeń studenci poznają umiejętność projektowania aplikacji służące do handlu elektronicznego przeznaczone na platformy mobilne oraz zaprogramowania ich w języku Java J2ME. Szczególnie godnymi polecenia są zajęcia z "Zarządzania projektami informatycznymi" w trakcie których studenci poznają podstawy teorii i praktyki zarządzania projektami.
Procesory graficzne W ramach bloku przewiduje się zajęcia przedstawiające architekturę procesorów graficznych (GPU), omówienie technologii strumieniowej, potoku renderingu i jednostek programowalnych na przykładzie układów firmy NVIDIA oraz ATI. Podczas wykładu zostaną omówione również języki programowania GPU (język Sh, Cg, HLSL, PyGPU), sposób komunikacji pomiędzy bibliotekami i kartami graficznymi. W ramach zastosowań graficznych GPU zostaną przedstawione metody wykorzystania tablic LUT, transformacji kolorów, efektywne programowanie strumieni. W ramach zagadnień dotyczących zastosowania GPU do zagadnień niezwiązanych bezpośrednio z grafiką zostanie przedstawiona biblioteka CUDA, sposoby niskopoziomowego programowania i optymalizacji kart graficznych.
Projektowanie aplikacji rozproszonych Blok obieralny "Projektowanie aplikacji rozproszonych"  poświęcony jest projektowaniu i implementacji aplikacji wykonywanej jednocześnie na wielu komputerach. Kurs przedstawia standardowe rozwiązania używane przy tworzeniu aplikacji równoległych i rozproszonych. Omawiane są podstawy wymiany informacji pomiędzy procesami oraz budowa aplikacji wielowątkowej. W ramach kursu prezentowane są sposoby przekształcania kodu sekwencyjnego na równoległy oraz optymalizacji pracy programów wielowątkowych.
Rekonfigurowalne układy obliczeniowe Blok obieralny "Rekonfigurowalne układy obliczeniowe" poświęcony jest zdobywającym coraz szersze rynki układom programowalnym, takim jak FPGA (ang. Field Programmable Gate Array) czy CPLD (ang. Complex Programmable Logic Device).
Technologie mobilne Blok Technologie Mobilne pozwala zapoznać się studentom z najnowszymi technikami programistycznymi wykorzystywanymi do budowania aplikacji dla urządzeń mobilnych, w tym tabletów i smartfonów. Blok Technologie Mobilne koncentruje się na wykorzystaniu możliwości programistycznych jakie daje nam platforma Android, która obecnie jest najpopularniejszym systemem operacyjnym. Dzięki wykorzystaniu możliwości telefonów komórkowych studenci poznają sposoby programowania aplikacji współdziałających z otoczeniem i wykorzystujących szereg czujników: GPS, akceleratory, kompasy, żyroskopy, NFC itd. Aplikacje pisane przez studentów będą również pracować w środowisku sieciowym i wykorzystywać powszechnie dostępne usługi "w chmurze" największych producentów: Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) oraz Google (Google Cloud Platform).
Wydajne architektury komputerów Blok obieralny "Wydajne architektury komputerów" rozszerza wiadomości o architekturze komputerów znane ze studiów pierwszego stopnia oraz dyskutuje w szczegółach zagadnienia konstruowania wydajnych jednostek obliczeniowych