Dydaktyka

Nauczanie stanowi ważny nurt działalności Katedry. Naszą ambicją jest, aby zajęcia prowadzili wykładowcy kompetentni, dysponujący odpowiednim doświadczeniem i dorobkiem naukowym w danej dziedzinie.staff.jpg

Obecnie naszą kadrę dydaktyczną stanowi:

 • 3 profesorów
 • 31 adiunktów
 • 1 wykładowca
 • a także 33 doktorantów


Z niektórymi z naszych pracowników i doktorantów spotkali się już Państwo na zajęciach z przedmiotów:

na kierunku Elektronika i telekomunikacja

 • Podstawy programowania
 • Metody numeryczne
 • Programowanie obiektowe
 • Przyrządy i układy mocy
 • Komputerowe projektowanie układów
 • Podstawy mikroelektroniki


na kierunku Informatyka

 • Architektura komputerów
 • Programowanie obiektowe
 • Wstęp do techniki cyfrowej i mikroelektroniki
 • Systemy wbudowane