FAQ

Elektronika i telekomunikacja

 

Ile bloków wybieram?
Czy wybieram bloki tylko na najbliższy semestr, czy także na kolejne?
Jakie są zasady wyboru bloków do uruchomienia?
Czy mój głos przy wyborze bloku ma znaczenie?
Jakie są szanse uruchomienia bloku X?
Czy wszystkie wybrane przez mnie bloki muszą być realizowane w jednej jednostce?
Co to są „ścieżki” w ramach grup bloków? Jak mają się one do dowolności w obiorze bloków?
Jeśli dobrze rozumiem, na semestr V oferowanych jest tylko kilka bloków. Jak ma się to do dowolności w obiorze bloków?
Czy każdy blok z oferty Katedry może zostać uruchomiony?
Czy mogę być jednocześnie na grupie bloków np. UEP i SMiUP?
Czy mogę uczęszczać na zajęcia bloku mimo, ze nie zostanę do niego zakwalifikowany?
Czy bloki nie będę kolidowały ze sobą - w sensie nakładania się terminów zajęć?
Jaka będzie oferta Katedry co do studiów magisterskich?

Ile bloków wybieram?
Na semestr V każdy student wybiera 1 blok, na semestr VI - 3 bloki, na semestr VII - 2 bloki.

Czy wybieram bloki tylko na najbliższy semestr, czy także na kolejne?
Studenci II roku wybierają jednocześnie bloki na semestr V i VI, studenci III roku - na semestr VII.

Jakie są zasady wyboru bloków do uruchomienia?
Wszelkie decyzje w tej sprawie podejmują władze dziekańskie - kierując się glosami oddanymi przez studentów

Czy mój głos przy wyborze bloku ma znaczenie?
Oczywiście! Państwa preferencje wyrażone przy wyborze bloków są najistotniejszym elementem decydującym o tym, które bloki zostaną uruchomione.

Jakie są szanse uruchomienia bloku X?
Będzie to wiadomo dopiero po Państwa głosowaniu. W tym momencie można jedynie stwierdzić, że im blok popularniejszy (więcej osób deklaruje chęć głosowania na blok), tym jego szanse uruchomienia stają się wyższe.

Czy wszystkie wybrane przez mnie bloki muszą być realizowane w jednej jednostce?
Nie, nie ma takiego obowiązku.

Co to są „ścieżki” w ramach grup bloków? Jak mają się one do dowolności w obiorze bloków?
Od strony formalnej, na każdy semestr oferowane są wszystkie bloki. Należy jednak pamiętać, że bloki połączone są pewnymi zależnościami, to znaczy dany blok może wymagać wiadomości z innych bloków. Mając to na uwadze, opracowaliśmy dla Państwa rekomendowane ścieżki pokazujące, w ramach danej tematyki, najkorzystniejszą kombinację bloków obieranych na kolejnych semestrach.
Ścieżki stanowią jedynie rekomendację, przyjęcie osoby na dany blok nie będzie uzależnione od zaliczenia bloku występującego w ścieżce na niższym poziomie.
Rekomendowane ścieżki można znaleźć w prezentacjach dotyczących oferowanych grup bloków.

Jeśli dobrze rozumiem, na semestr V oferowanych jest tylko kilka bloków. Jak ma się to do dowolności w obiorze bloków?
Od strony formalnej, na każdy semestr oferowane są wszystkie bloki. Należy jednak pamiętać, że bloki połączone są pewnymi zależnościami, to znaczy dany blok może wymagać wiadomości z innych bloków. Uwidocznione jest to w rekomendowanych ścieżkach pokazujących najkorzystniejszą kombinację bloków obieranych na kolejnych semestrach. Ponieważ na V semestrze każdy student wybiera tylko jeden blok, liczba rekomendowanych bloków jest niewielka.
Należy również pamiętać, że uruchomienie danego bloku jest uzależnione od wysokiego nim zainteresowania (tj. od dużej liczny głosów oddanych na dany blok podczas procedury wyboru). Wyróżnienie pewnej liczby bloków jako preferowanych na dany semestr zapobiega rozproszeniu głosów pomiędzy bloki i zwiększa szansę uruchomienia danego bloku.

Czy każdy blok z oferty Katedry może zostać uruchomiony?
Tak, Katedra jest przygotowana na uruchomienie dowolnego zaproponowanego studentom bloku. Chętnie przyjmiemy sugestie co do powołania nowych bloków zgodnych z tematyką dydaktyki prowadzonej w naszej jednostce.

Czy mogę być jednocześnie na grupie bloków np. UEP i SMiUP?
Tak. Oczywiście dotyczy to wyższych semestrów, gdy można wybrać więcej niż jeden blok.

Czy mogę uczęszczać na zajęcia bloku mimo, ze nie zostanę do niego zakwalifikowany?
O ile blok będzie w ogóle uruchomiony - wymagana będzie decyzja Dziekana w postaci zgody na studia w trybie ITS (Indywidualnego Toku Studiów)

Czy bloki nie będę kolidowały ze sobą - w sensie nakładania się terminów zajęć?
W najbliższym czasie władze dziekańskie będą decydowały o tym, jak pogodzić różne terminy zajęć w blokach.

Jaka będzie oferta Katedry co do studiów magisterskich?
Jest to do ustalenia, najpewniej w ofercie będą co najmniej bloki dotychczas przedstawione - z preferencją dla bloków oferowanych na wyższych semestrach.