Czym dysponujemy

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych posiada wszelkie zasoby niezbędne do nauczania na prowadzonych przez siebie specjalnościach.

Laboratoria i pomieszczenia wykładowe

 • 2 nowoczesne aule wykładowe, każda zdolna pomieścić 150 osób, wyposażone w sprzęt multimedialny
 • 3 nowoczesne sale wykładowe, każda zdolna pomieścić 50 osób, wyposażone w sprzęt multimedialny
 • 5 pracowni komputerowych (komputery klasy PC)
 • pracownia projektowania układów scalonych wyposażona w 7 stacji roboczych Sun oraz silne specjalizowane jednostki obliczeniowe klasy PC
 • laboratorium układów programowalnych i systemów mikroprocesorowych oraz sterowników i sieci przemysłowych
 • laboratorium systemów wbudowanych
 • laboratorium projektowania i konstrukcji układów elektronicznych mocy wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowy
 • stanowisko konstrukcyjne obwodów drukowanych z profesjonalnymi stacjami lutowniczymi
 • pracownia dyplomowa z frezarką do płytek drukowanych oraz warsztat mechaniczny
 • pracownie naukowe:
  • termografii
  • przyrządów i układów mocy
  • energii słonecznej
  • układów sterowania dla fizyki wysokich energii
  • technik biometrycznych
 • pracownia studenckich kół naukowych
 • biblioteka naukowa

Oprogramowanie

 • Matlab z modułem Simulink, Scilab – pakiety do obliczeń numerycznych i symulacji układów
 • OrCAD – pakiet do projektowania i symulacji układów elektronicznych z symulatorem PSpice
 • Protel DXP / Altium Designer – środowisko projektowe obwodów drukowanych
 • Ansys – system obliczeń i modelowania naukowego
 • Xilinx ISE – środowisko programowania układów reprogramowalnych firmy Xilinx
 • Pakiet TCAD (Atlas, Athena) firmy Silvaco – symulacja procesów technologicznych oraz wielowymiarowa symulacja elektryczna przyrządów półprzewodnikowych
 • Cadence – profesjonalne projektowanie i symulacja układów scalonych dużej skali integracji
 • Pakiet oprogramowania firmy Mentor Graphics – projektowanie układów scalonych, analiza i synteza układów cyfrowych, symulacje elektryczne i wielodomenowe
 • Pakiet Synopsys – symulacja i synteza układów scalonych
 • Pakiety SCADA – nadzór, sterowanie i wizualizacja procesów przemysłowych
 • LabVIEW – akwizycja i obróbka danych z przyrządów pomiarowych
 • EmbestIDE, IDE CrossWorks - systemy uruchomieniowe dla procesorów ARM
 • systemy uruchomieniowe dla procesorów 8-bitowych (AVR, 8051)
 • Oprogramowanie współpracujące ze sterownikami przemysłowymi
 • Oprogramowanie do akwizycji i przetwarzania wyników z przyrządów pomiarowych firm: Tektronix, LeCroy, Fluke, Hameg i in.
 • Carbide.C++
 • Pełny pakiet Microsoft Developer Network
 • Oracle Application Server, Oracle Database Server
 • Macromedia Flash

Nowy budynek Katedry

nowy_budynek.jpgPocząwszy od roku akademickiego 2008/09 zajęcia dydaktyczne odbywają się w nowej siedzibie Katedry przy ul. Wólczańskiej 221/223 – budynek B18 (po prawej stronie przed Biblioteką Główną). Przestronne, klimatyzowane pomieszczenia budynku zapewniają komfortowe warunki nauki.
Adaptacja budynku była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.