O Katedrze

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych (Department of Microelectronics and Computer Science - DMCS), prowadzona przez prof. Andrzeja Napieralskiego, została założona w maju 1996 roku. Pracownicy Katedry prowadzą wykłady i zajęcia praktyczne na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz w Centrum Kształcenia Międzynarodowego, w języku polskim, angielskim i francuskim. Katedra prowadzi szeroką współpracę naukowo-badawczą z ośrodkami na całym świecie. Współpraca ta jest systematycznie poszerzana dzięki międzynarodowej konferencji MIXDES, która od 1994 roku jest corocznie organizowana przez Katedrę.

W Katedrze realizowane są liczne projekty finansowane przez Unię Europejską. W latach 1991-2001 zrealizowano 9 projektów w ramach programów Tempus i Copernicus, jak również jeden grant NATO. Oprócz tego Katedra od 1994 roku była partnerem w międzynarodowym projekcie BARMINT, realizowanym w ramach programu naukowo-badawczego Unii Europejskiej Esprit. Na jesieni 2001 roku rozpoczął się pierwszy w jednostce projekt w ramach V Programu Ramowego. Od roku 2002 i 2003 Katedra zaangażowana jest w kolejne dwa, finansowane ze środków V i VI Programu Ramowego UE. Aktualnie realizowane są projekty należące VII Programu Ramowego UE.

Liczne artykuły prezentowane na konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz publikacje w renomowanych czasopismach są wynikiem badań naukowych prowadzonych w dziedzinie:

 • projektowania i modelowania układów scalonych,
 • syntezy nowoczesnych układów scalonych ASIC z wykorzystaniem języków opisu sprzętu (HDL),
 • symulacji termicznej i elektrotermicznej, między innymi przyrządów półprzewodnikowych mocy i układów VLSI,
 • termografii,
 • projektowania i modelowania nowoczesnych przyrządów i układów scalonych mocy,
 • impulsowych układów przekształtnikowych oraz wykorzystania energii słonecznej,
 • projektowania układów reprogramowalnych FPGA i CPLD,
 • sieci neuronowych i probabilistycznych,
 • projektowania systemów mikro-elektro-mechanicznych (MEMS) z wykorzystaniem języka VHDL-AMS,
 • teorii układów z przełączanymi pojemnościami.


W obszarze informatyki pracownicy Katedry zajmują się szeroko rozumianymi technologiami internetowymi. Główne nurty badań to:

 • projektowanie zaawansowanych serwisów WWW (J2EE, .NET, PHP),
 • programowanie rozproszone (Web Services, CORBA, DCOM, RMI),
 • bazy danych (ORACLE)
 • projektowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych (J2ME).


Przedmiotem zainteresowania są także zastosowania informatyki w medycynie (rozpoznawanie obrazów - wykrywanie chorób powodowanych przez priony, termografia medyczna) i przemyśle (systemy monitorowania drgań dla maszyn elektrycznych).

W Katedrze wykonywanych jest wiele prac doktorskich. Większość ukończonych doktoratów została obroniona z wyróżnieniem. Ponadto trzy z nich otrzymały nagrodę Prezesa Rady Ministrów, zaś jedna zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną w 1999 r. w dziedzinie nauk systemowych.

Od chwili jej powstania, w Katedrze zrealizowano liczne projekty badawcze KBN, w tym granty promotorskie. Katedra utrzymuje stałe kontakty z ośrodkami przemysłowymi w USA, Kanadzie i Niemczech, a także z ośrodkami krajowymi, wykonując zlecane przez nie projekty.