Czym dysponujemy

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych posiada wszelkie zasoby niezbędne do nauczania na prowadzonych przez siebie specjalnościach.

Laboratoria i pomieszczenia wykładowe

  • 2 nowoczesne aule wykładowe, każda zdolna pomieścić 150 osób, wyposażone w sprzęt multimedialny
  • 3 nowoczesne sale wykładowe, każda zdolna pomieścić 50 osób, wyposażone w sprzęt multimedialny
  • 5 pracowni komputerowych (komputery klasy PC)
  • pracownia projektowania układów scalonych wyposażona w 7 stacji roboczych Sun oraz silne specjalizowane jednostki obliczeniowe klasy PC
  • laboratorium układów programowalnych i systemów mikroprocesorowych oraz sterowników i sieci przemysłowych
  • laboratorium systemów wbudowanych
  • laboratorium projektowania i konstrukcji układów elektronicznych mocy wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowy
  • stanowisko konstrukcyjne obwodów drukowanych z profesjonalnymi stacjami lutowniczymi
  • pracownia dyplomowa z frezarką do płytek drukowanych oraz warsztat mechaniczny
  • pracownie naukowe:
    • termografii
    • przyrządów i układów mocy
    • energii słonecznej
    • układów sterowania dla fizyki wysokich energii
    • technik biometrycznych
  • pracownia studenckich kół naukowych
  • biblioteka naukowa

Oprogramowanie

  • Matlab z modułem Simulink, Scilab – pakiety do obliczeń numerycznych i symulacji układów
  • OrCAD – pakiet do projektowania i symulacji układów elektronicznych z symulatorem PSpice
  • Protel DXP / Altium Designer – środowisko projektowe obwodów drukowanych
  • Ansys – system obliczeń i modelowania naukowego
  • Xilinx ISE – środowisko programowania układów reprogramowalnych firmy Xilinx
  • Pakiet TCAD (Atlas, Athena) firmy Silvaco – symulacja procesów technologicznych oraz wielowymiarowa symulacja elektryczna przyrządów półprzewodnikowych
  • Cadence – profesjonalne projektowanie i symulacja układów scalonych dużej skali integracji
  • Pakiet oprogramowania firmy Mentor Graphics – projektowanie układów scalonych, analiza i synteza układów cyfrowych, symulacje elektryczne i wielodomenowe
  • Pakiet Synopsys – symulacja i synteza układów scalonych
  • Pakiety SCADA – nadzór, sterowanie i wizualizacja procesów przemysłowych
  • LabVIEW – akwizycja i obróbka danych z przyrządów pomiarowych
  • EmbestIDE, IDE CrossWorks - systemy uruchomieniowe dla procesorów ARM
  • systemy uruchomieniowe dla procesorów 8-bitowych (AVR, 8051)
  • Oprogramowanie współpracujące ze sterownikami przemysłowymi
  • Oprogramowanie do akwizycji i przetwarzania wyników z przyrządów pomiarowych firm: Tektronix, LeCroy, Fluke, Hameg i in.
  • Carbide.C++
  • Pełny pakiet Microsoft Developer Network
  • Oracle Application Server, Oracle Database Server
  • Macromedia Flash

Nowy budynek Katedry

nowy_budynek.jpgPocząwszy od roku akademickiego 2008/09 zajęcia dydaktyczne odbywają się w nowej siedzibie Katedry przy ul. Wólczańskiej 221/223 – budynek B18 (po prawej stronie przed Biblioteką Główną). Przestronne, klimatyzowane pomieszczenia budynku zapewniają komfortowe warunki nauki.
Adaptacja budynku była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.